Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 25.09.2020, 10:28

Комунальний заклад "Домаська гімназія"

Меню сайту
Категорії розділу
Анонси [1]
Останні новини [34]
Методична робота [12]
Виховна робота [36]
Практичний психолог [2]
Дошкільний підрозділ [37]
Учасники бойових дій [0]
Наступність [2]
БІБЛІОТЕКА [0]
Національно-патріотичне виховання [19]
Учнівське самоврядування [7]
Початкова освіта [7]
Пам'ятні дати [0]
Інклюзивна освіта [8]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 83
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична робота

Застосування методу проєктів у початковій школі

Проектування в початковій школі має свою специфіку. Слід ураховувати вікові та психологічні особливості учнів, адже бачити, як роблять інші, й робити самому — речі абсолютно різні.

Традиційна освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь і навичок, що обу­мовлюються Державним стандартом та програмами з того чи іншого предмета. Але, щоб бути успішною людиною в сучасному світі, цього не достатньо.  Важливо, щоб дитина, яка йде у доросле життя, не була пасивним об'єктом впливу,  а могла самостійно знайти певну інформацію,  була здатна критично мис­лити, розв'язувати складні проблеми шляхом аналізу обставин й інформації, враховувати альтернативні думки, приймати важливі рішення, дискутувати, спілкуватися.

Діяльність учителя, який працює за методом про­екту, має бути спрямована на постановку нових завдань і пошук засобів їх реалізації. Сучасне життя вимагає від педагога в його діяльності активної й систематичної творчості. Інноваційна діяльність залежить від низки чинників:

• усвідомлення і звільнення від психологічних бар'єрів, комплексів;

• уміння здійснювати пошук нововведень, робити вибір;

• розуміння суті нововведення, потреби в його застосуванні;

• старанності в плануванні роботи, можливості витратити значну кількість часу, особливо на почат­кових етапах.

Використання методу проектів у початковій школі має на меті:

• створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;

• формування у школярів  як спеціальних, так і загальнонавчальних, розвивальних умінь і навичок;

• надання кожному учню (навіть не дужеуспішному в навчанні) можливості розмірковувати з приводу того, що він знає і думає;

• вироблення життєвих цінностей;

• створення атмосфери співробітництва, взаємодії;

• розвиток комунікативних якостей;

• створення комфортних умов навчання, які б давали кожному учневі відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, значимості.

Що ж дає впровадження методу проектів для дітей  7—10 років? Саме у молодшому шкільному віці за­кладаються ціннісні установки, особистісні якості й ставлення до навколишнього світу.

Якщо цього не враховувати, якщо розглядати цей вік як малозначимий, як «прохідний» між садочком і середньою школою, порушується наступність між етапами розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів. І значна частина школярів так і не зможедо­сягти бажаних результатів.

Тому метод проектів дає кожному учневі можливість усвідомити свою залученість у спільну роботу; сприяє розвитку особистісної рефлексії, становленню актив­ної, суб'єктної позиції у навчальній та інших видах діяльності.

Використовуючи проектну діяльність у виховнійроботі, ви зрозумієте її неоціненну допомогу.  Ви дуже швидко відчуєте, що перед вами не дітки 6—7 років, а згуртована спільнота, яка вміє аналізувати, має ви­соку пізнавальну активність, здатна до самоаналізу в процесі групової рефлексії.

Разом з учнями ви зможетепобудувати не стан­дартний навчальний процес, засвоїти набагато більше знань, які виходять за межі стандартної програми. Ви побачите мотиваційну готовність до міжособистісної взаємодії у навчальних і позанавчальних ситуаціях, Але навзамін учні мають відчувати доступність учи­теля, його відкритість у спілкуванні, віру в здібності кожного, довіру, вміння поставити себе на місце учня і побачити ситуацію його очима, здатність переживати за спільну роботу.

На моє велике переконання, «проектом» треба «захворіти», щоб співпраця з дітьми стала святом, яскравим феєрверком, щоб кінцевий продукт не був банальним і примітивним.

Як показує досвід роботи, при застосуванні ме­тоду проектів у молодшій школі ефективною є така послідовність його модифікацій: від короткотривалих до довготривалих міжпредметних проектів. Часто до­водиться працювати над змішаними типами проектів.

Існують такі види проектів:

• дослідницький;

• творчий;

• ігровий;

• інформаційний;

• практично орієнтований;

• навчально-телекомунікаційний.

Щоб досягти найкращих результатів у виконанні дослідницьких проектів, потрібні: добре обміркована структура; визначеність мети; актуальність предмета дослідження для всіхучасників; соціальназначимість; продуманість методів дослідження та експерименталь­ного застосування результатів.

Визначальними рисами творчих проектів є: спільна діяльність учасників без детально розробленої структу­ри; розвиток спільної діяльності; завчасна домовленість про результати і форму їх представлення; обов'язкова наявність сценарію свята.

Для ігрових проектів  характерні: розподіл ро­лей; залучення творчої уяви: імітація соціальних і ділових стосунків; домінуючий вид діяльності — гра (1—2-й класи). Для інформаційних проектів найважливіше — зби­рання інформації про певний об'єкт, явище; ознайомлення учасників  проекту  із цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів; наявність добре продуманої структури; систематична корекціяуході роботи над проектом. Структура такого проекту охоплює мету, обґрунтування актуальності, методи отримання та опрацювання інформації, результат (замітка, стаття, реферат, доповідь, відеофільм), презентацію.

У практично орієнтованих проектах результат діяльності чітко визначений із самого початку. Для них характерні орієнтація на соціальні інтереси учнів; визначення функцій кожного з них; наявність чіткої координаційної роботи у вигляді поетапних обгово­рень (консультацій, диспутів); презентація одержаних результатів  і  можливих засобів застосування їх на практиці (наприклад, діти із середнім рівнем навчаль­них досягнень зможуть використовувати створені дис­ки як додаткову літературу).

Характеристики навчально-телекомунікаційних проектів: спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, в основі якої лежить комп'ютерна телекомунікація, спрямована на спільну мету — дослідження певної проблеми, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного результату діяльності; наявність міжпредметних зв'язків та більш глибока інтеграція знань, ніж в інших видах проектів.

Слід пам'ятати, що, плануючи тематику проекту, потрібно ретельно продумати:

• чи тема вибрана відповідно до запитів дітей;

• чи зможуть діти досягти успіху при виконанні проекту;

• чи заохочує проект розвиток творчого мислення, уяви та інших здібностей учнів;

• чи засвоять діти основні навички;

• чи зможуть вони краще зрозуміти предмети, явища навколишнього світу;

• чи відповідає проект спробам дітей самостійно осмислити та зрозуміти нову інформацію.

Таким чином, проект — це «5 П»: проблема — пла­нування — пошук інформації — продукт — презентація. Шоста П — це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі матеріали.

Якщо, взявши до уваги все вищесказане, ви вирішили працювати над проектом, то перевірте себе і дайте відповіді на такі запитання:

• Чи передбачає проект досягнення певної зна­чимої для учнів мети?

• Чи враховані інтереси дітей?

• Чи буде у діяльності дітей домінувати принцип самостійності?

• Чи урізноманітнили ви форми діяльності (індивідуальна, парна, групова)?

• Чи забезпечено зв'язок теорії з практикою?

• Чи пов'язаний майбутній проект із реальним життям?

• Чи забезпечили ви максимальну пізнавальну активність учнів?

• Чи спрямували заплановану роботу на розвиток творчих навичок учнів, критичного мислення, вміння самостійно шукати інформацію?

• Чи будуть здійснюватись міжпредметні, надпредметні, монопредметні зв'язки?

• Чи будуть інтегровані знання, уміння з різних галузей науки і мистецтва?

• Чи створені матеріали, різні за змістом і формою, готові для застосування на практиці?

• Чи перетворяться учні в ході роботи над проектом з об'єктів на суб'єктів навчання?

• Чи містить проект елементи особистісноорієнтованого навчання?

• Чи готові ви до педагогіки співробітництва, реалізації діяльнісного підходу до навчання?

• Чи готові ви стати демократичним, рівноправним партнером учнів?

Гуманізм, увага та повага до особистості учня, позитивні почуття, думки, спрямовані не тільки на навчання, а й на розвиток його особистості, — важливі риси проектного підходу.

Щось пізнаючи, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати — такою є філософія сучасного розуміння методу проектів.

 

 

 

 

Предметні тижні в початковій школі

Предметні тижні є традиційними методичними заходами в нашій школі. Вони дають можливість педагогам, підвищувати рівень кваліфікації, професійної компетентності, а учням показати свої знання, вміння, навички, розвивати організаційні здібності , поглибити та розширити знання з предметів. Тиждень стає своєрідним творчим звітом, формуванню творчих відносин між учнями, вчителями та батьками, які взаємодіють в процесі підготовки і проведення тижня.

Основне завдання предметних тижнів полягає в тому, щоб у ньому взяло участь якомога більше школярів. Тому про підготовку до кожного тижнязнає вся школа. Яскраві оголошення, про початок проведення тижнів й план проведення заходів, які відбуватимуться протягом тижня вивішуються заздалегідь на видному місці. На кожен день тижня плануються конкретні заходи. Уже стало традицією що більшість тижнів проводяться таким чином: понеділок — інформаційний, в цей день учні поповнюють свій інформаційний запас,вівторок — творчий, день для виявлення фантазії і творчості у складанні кросвордів, загадок, малюнків, казок, проектів, середа —ігровий день, аджегра — це та чарівна паличка, яка навіть нудне заняття вмить перетворить на цікаве, захоплююче, четвер — день інтелектуальних ігор,п’ятниця — пошуковий, в цей день підбиваються підсумки, робиться виставка кращих робіт та обов’язково на лінійці відзначаються грамотами та подяками кращі учні. Під час підготовки заходів вчителі враховують, що позакласна робота має доповнювати урочну діяльність, а не бути зовсім відірваною від неї. Взаємозв’язок класної та позакласної роботи сприяє розвитку інтересу до матеріалу, який вивчається на уроках, активізує пізнавальну діяльність учнів.

Отже, проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів, розширити світогляд учнів, розвинути їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Після проведення предметних тижнів в школярів активізується пізнавальна діяльність, зростає інтерес до вивчення предметів.

 

 

Провела Пеньшина В.А. вчитель 4 кл.

План проведення тижня

 

                    Захід

      Дата

 

1.

Відкриття тижня. Оголошення плану.

Понеділок

08 лютого

 

2.

Математика в мультфільмах (перегляд мультфільму « Вовка в тридев’ятому царстві»). Загадкова країна.

Вівторок

09 лютого

 

3.

Інтелектуальна гра           

« Розумнички і розумники»     (учні 4 і 5 класів).

Середа

10 лютого

 

4.

Виставка робіт «Математика в    аплікації». Конкурс «Математика в усній народній творчості»

Четвер

11 лютого

 

5.

Підсумок тижня. Нагородження

 

П’ятниця

12 лютого

 

 

1  Клас

1.На ґанку гралися 5 мишенят. Прибігла кішка і сіла на ґанку. Скільки звірів стало?

2. З підворіт виглядає 8 лап собачих. Скільки собак за воротами?

3. Встав потрібні знаки дій:

10........... 1 = 9                                 2......... 2 = 0   

7...............3 = 4                                6......... 2 = 4

4.Пять кошенят пісок копають. На сонці троє засмагають. А двоє бавляться в траві. То скільки їх? Скажіть мені.

5.Мчать на санчатах четверо малят. Троє з них дівчата – скільки хлоп'ят?

6.Поле орали 5 тракторів. У двох закінчилося паливо, і вони зупинилися. Скільки тракторів залишилося на полі?

 

2 клас

1.Якщо машина їде,яке колесо в неї не крутиться?

2.Чи може страус назвати себе птахом?

3.Розгадай чарівні квадрати:

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4.Розгадай слова:

100 ляр40 аВі 3 на  ті 100

5.Летіло 5 голубів.Трьох мисливець піймав. Скільки зосталося?

6.3а номером букви в алфавітірозв'яжи приклад і розшифруй слово:

26 -16 =

29 -18 =

9 + 8 =

21 – 20=

3 клас

1. Чи може йти дощ два дні підряд?

2.Мене звати Микола. У моєї сестри один брат. Як його звати?

3.Трійка коней за 1 годину пробігла 15 км. Скільки км пробіг кожен кінь?

4.Скільки літрів води можна налити в сито, якщо лити з 5-ти літрового відра?

5.Надереві сім гнізд було. По вісім птахів в них жило.

Не полохайте їх,а порахуйте скільки всіх?

6.Три учениці - Валя, Галя,Катя прийшли на свято у сукнях різного кольору: білій, блакитній, червоній. Катя була не в червоній, Валя - не в червоній і не в блакитній. У яку сукню була вбрана кожна дівчина?


4 клас

1.Три лелеки сіли в ряд. Відстань між сусідніми лелеками 8 м. Яка відстань між крайніми?

2.Що більше: півметра, 50 см, 5 дм?

3.Яку площу займають Пн. та Пд. Полюси Землі?

4.У двох носорогів - 2 роги. Скільки рогів у 20 носорогів?

5.Як скласти 2 трикутники із 5 паличок?

6.Як записати число 72 трьома 8 або трьома 9? (використовуй дії).

 

 

 

 

 

           
 

Провела Куроєдова О.Б. вчитель 3 кл.

                                                            План проведення тижня

 

 

9

 березня

(середа)

Відкриття тижня української мови

  •  оголошення змісту тижня;
  •  розподіл завдань по класах.
  •  Вікторина " Тарас Григорович Шевченко – великий співець України"- що я про нього знаю?

10 березня

(четвер)

  •  Маленькі  МОВОЗНАВЧИКИ

11 березня

(п’ятниця)

  •  Конкурс читців  "  Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить"
  •  Українські твори очима маленьких художників

 

14 березня

(понеділок)

  •   Підбиття підсумків.
  •  Нагородження переможців.

 

 

 

Конкурс читців «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить»

 для учнів 1 – 4 класів.

Мета: виховувати в учнів любов до рідної землі, почуття патріотизму і громадського обов’язку; розвивати навички виразного читання поетичних творів; сприяти моральному, духовному та естетичному вихованню .

Обладнання:, державні символи України, рушник, хліб, виставка учнівських малюнків «Моя Україна», фотопейзажі.

ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ         Надія Красоткіна

Я люблю кожну квіточку в полі
І струмок, що до річки біжить.
І високі, до неба, тополі
Й чисту-чисту небесну блакить.

І у синьому небі лелеки,
Й журавлину осінню печаль.
Й споришеві стежки, що далеко
Розійшлись по землі в синю даль.

У маленькі свої долоньки
Я промінчики сонця ловлю.
Україну мою, рідну неньку,
Я усім своїм серцем люблю.

 

Вступне слово вчителя

Шановні друзі! Сьогоднішня наша зустріч має на меті довести, що ми – справжні українці, що ви можете красиво, артистично декламувати вірші, присвячені нашій рідній Батьківщині. Оцінювати ваші виступи буде наше шановне журі (оголошується склад журі).

Але перш, ніж розпочати наш конкурс, я хочу нагадати вам правила виразного читання поетичних творів

1.Правильно став наголос.

2.Дотримуйся пауз.

3.Обери силу голосу (голосно, тихо).

4.Визначи темп.

5.Декламуй емоційно.

6.Покажи інтонацією своє ставлення до твору.

7. Називати назву вірша та його автора.

 А тепер –  слово нашим учасникам.

Ведуча. Рідна мова! Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів. І той, хто не знає рідної мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі.

Ведучий

Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як добрим ім’ям своєї родини.

Ведуча.

Українська мова багата, вона має свою особливу музикальність.

Звучить народна пісня

 Ведучий.

Українська мово! Ти з гомону полів, лісів і морів, переткана калиною і барвінком, від зорі і місяця народжена. Кожен день дає нам урок пізнання. Завжди і скрізь наш учитель – мова. У ній неосяжна душа народу,  його щирість і щедрість, радощі й печалі, труд і безсмертя.

Ведучий.

Тож плекаймо чудовий сад української мови, донесений до нас із глибини віків. Шануймо ж мову наших предків, мову Шевченка і Франка. Нехай вона стане мовою наших дітей і онуків, мовою наших нащадків, щоб не зникла Україна, не зник великий материк у слов’янському морі.

Ведучий.

Слово надається жюрі.

 

 

 

 

Тиждень природознавства

Провела Сальник А.С. вчитель 1 кл.

 

 

«Ми всі господарі природи,

Тож збережемо її вроду»

 

                                                             План проведення тижня

                    Захід

      Дата

 

1.

Відкриття тижня. Оголошення плану.

Понеділок

 

 

2.

Відгадування загадок. Розв’язування кросвордів.

Акція «Підтримаємо братів наших менших».

Вівторок

 

 

3.

Конкурс фотографій «Моя улюблена свійська тваринка»

Середа

 

 

4.

Конкурс малюнків «Я люблю природу України».

Четвер

 

 

5.

Конкурс-виставка поробок з природного матеріалу «В гостях у казки».

Підсумок тижня. Нагородження

 

П’ятниця

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень ОБЖ

Провела Даниленко Т.М. вчитель 2 кл.

План проведення тижня

 

 Дата

Захід

1.

 25.04

понеділок

Відкриттятижня. Загальношкільналінійка. Оголошення плану роботи.

2.

 26.04

вівторок

День пам'яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять». Вікторина «Безпека на кожен день».

3.

 27.04

середа

День цівільногозахисту. Перегляд відеофільмів з профілактики травматизму.

4.

 28.04

четвер

Конкурс малюнків «Обережно, небезпека!»

5.

 29.04

п'ятниця

Гра «Подорож у світбезпеки».    ПідсумкиТижнябезпекижиттєдіяльності.

Правила велосипедиста

Насамперед, необхідно запам'ятати: дітям до 14 років їздити на велосипеді по дорогах і вулицях заборонено! Тим, кому не виповнилося 14 років, можна їздити на велосипеді по спеціальних велосипедних доріжках і закритим для транспортних засобів майданчиків.

Є щекілька правил, які повинен знати кожен велосипедист:

1. Необхідно добре знати пристрій велосипеда і утримувати його в хорошому стані. Особливо уважно треба стежити за кріпленням керма і надійністю гальм.

2. Забороняється кататися на велосипеді по тротуарах, доріжках парків і бульварів.

3. Категорично забороняється чіплятися за будь проїжджаючі повз транспортний засіб - це дуже небезпечно!

І вже зовсім не варто демонструвати іншим свою «спритність» і їздити на велосипеді, тримаючись за кермо однією рукою, або зовсім «без рук».

А ще дуже важливо навчитися їздити на велосипеді повільно. Не дивуйся, саме - повільно. Адже у місті не завжди вдається їздити швидко. Та й за містом, на пересіченій місцевості або в лісі доводиться їздити не поспішаючи. А утримувати рівновагу на велосипеді тим важче, чим повільніше ти їдеш.

Існують і спеціальні правила перевезення пасажирів на велосипеді:

1. Якщо водію велосипеда не виповнилося 14 років, йому не можна перевозит ипасажирів, яким не виповнилося 7 років.

2. Тільки якщо тобі виповнилося 14 років, можна перевозити в якості пасажира дитини віком до 7 років на додатковому сидінні з надійними підніжками.

3. Велосипедист, який перевозить пасажира, повинен мати документ, що підтверджуєзнання ним Правил дорожньогоруху.

4. У велосипеда повинні бути спеціальнепасажирськесидіння і підніжки для пасажирів.

Вулицямиміст на велосипеді можна їздити лише з 14 років і без пасажирів.

Це виправдана строгість. Адже велосипед не дуже розрахований на додаткову вагу пасажира. Він стає менш стійким, ним важче управляти, і це впливає на безпеку руху.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright Домаський НВК "ЗНЗ-ДНЗ" © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz